Olemme ajassa elävä, kiteyttävä ja kantaaottava kuluttajaymmärrystoimisto
Olemme ajassa elävä, kiteyttävä ja kantaaottava kuluttajaymmärrystoimisto

Miksi meidät kannattaa valita yrityksenne kumppaniksi?

Olemme mutkaton, helposti lähestyttävä ja joustava toimisto vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Rakennamme jokaisen tutkimuskokonaisuuden erikseen ja käytämme aina tutkimuskohtaisesti hyödyllisimpiä ja tehokkaimpia valmiita työkalujamme ja menetelmiämme.

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan uusia ajatus- ja toimintamalleja. Uskomme perinteisten ja uusien tutkimusmenetelmien sekä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon yhdistämiseen. Yhdistelemällä erilaisia tutkimustapoja ennakkoluulottomasti voimme parhaiten auttaa ratkaisemaan yrityksesi moniulotteiset tutkimusongelmat. Kokeneet ja ammattitaitoiset tutkijamme ottavat vahvasti kantaa, jotta yrityksenne ymmärtäisi yhä paremmin kuluttajia - nyt ja tulevaisuudessa.

Käytämme omia laatuauditoituja kvali-, kvanti ja mobiilipaneeleja,  jotka yhdessä muodostavat noin 30 000 suomalaisen kuluttajayhteisön.  Yhteisöömme kuuluvat kuluttajat voivat vastata ja osallistua tutkimuksiimme nopeasti - missä ja milloin heille parhaiten sopii.

Laatu ja hyödyllisyys on meille tärkeää kaikessa, mitä teemme. Toimistona kuulumme kansainväliseen markkinatutkimustoimistojen liitto ESOMAR:iin. Meillä on vakiintunut yhteistyöverkosto lähimarkkinoilla ja IRIS –ketjumme kautta toteutamme tutkimuksia globaalisti.

Yrityksellämme on pitkä historia alalla. Olemme olleet rakentamassa menestystarinoita yhdessä asiakkaidemme kanssa jo 60 vuoden ajan, vuodesta 1956.

Olemme mutkaton, helposti lähestyttävä ja joustava tutkimuskumppani

Miksi tutkimus on tärkeää – mutta myös haastavaa?

Päätöksenteko vaatii perusteluja ja luotettavaa tietopohjaa. Tietoa, lukuja ja havaintoja kuluttajien toimintaan ja asenteisiin liittyen on jatkuvasti saatavilla määrällisesti enemmän ja enemmän. Kuluttajakäyttäytymisen ennustaminen on digitalisoituneessa maailmassa kuitenkin yhä haastavampaa.

Todellista ymmärrystä on usein vaikea löytää suurten ja pirstaloituneiden tietomassojen takaa. Jalostamaton tieto lisää tuskaa ja vaikeuttaa selkeän näkemyksen muodostamista. Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan yhä enemmän tiedon yksinkertaistamista ja näkemyksen kiteyttämistä.

Miten me ratkaisemme tämän ongelman?

Me Research Insightissa olemme erikoistuneet kartoittamaan, analysoimaan ja kiteyttämään monipuolista kuluttajatietoa helposti hyödynnettävään ja visuaalisesti selkeään muotoon. Tuomme monimutkaisetkin asiat konkreettisiksi toimintasuosituksiksi – niin tuotteen, brändin, kategorian kuin viestinnänkin osalta

 

Mitä me tarjoamme?

Tarjoamme monipuolista kuluttajaymmärrystä tuote-, brändi- ja kategorianhallintaan.

Voimme auttaa sinua ja yritystäsi tarjoamalla tutkimusratkaisuja innovaatioprosessin eri vaiheissa: ideointivaiheesta lanseerauksen seurantaan ja hallitesteistä kotikokeiluihin.  Voimme tuottaa sinulle tietomassasta merkityksiä monimuuttuja-analyyseillä, segmentoida ja kuvittaa kuluttajien tarpeita, selvittää tai mitata brändiäsi tai tuottaa oivalluksia kuluttajan käyttäytymisestä etnografian avulla. Mielipiteiden, asenteiden ja toiminnan lisäksi tutkimme myös kuluttajan tiedostamatonta puolta käyttäen hyväksi aivosähkökäyrämittausta sekä silmänliikeseurantaa.  Käytämme tutkimuksessa erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä ja toteutamme tutkimusta vahvasti myös mobiiliympäristössä.

Esimerkkejä asiakkaistamme
 
Yhteystiedot

Asiantuntijat palveluksessasi

Meillä on 12 hengen vakituinen tutkimustiimi, omat datankäsittelijät,  kvalivärvääjät, analytiikka- ja multimediaspesialistit sekä oma ammattitaitoinen kenttäorganisaatio. Osaavien työntekijöidemme voimin pystymme toteuttamaan tutkimuksen alusta loppuun talon omalla väellä.

Päätoimipisteemme on Helsingin Valillassa, osoitteessa Mäkelänkatu 56. Hallitestitilamme on Helsingin Kaisaniemessä.

 
Jari Rainio
Managing Director 
040-509 2208
 

Samuli Tiensuu

Director,
Consumer Insight
040-516 1102

 

Anna-Stiina Tervo

Director,
Consumer Insight
040-562 2650

  
Ilona Koivisto
Senior Consumer Insight Manager
050-462 2541
 
 
 
 

Yhteystiedot toimisto

etunimi.sukunimi@rif.fi

Tarjouspyynnöt: quote@rif.fi
Muut tiedustelut: rif.info@rif.fi

Mäkelänkatu 56
00510 Helsinki

Keskus: 010-229 4500

Kaisaniemen toimitusosoite testituotteille

Arkisin klo 11-16.
Vuorikatu 16
00100 Helsinki
Koordinaattori: Minna Rautiainen, p. 041-527 7192